Płatności można dokonać na kilka sposobów:

  1. Rozliczenie gotówkowe:

Płatności gotówką za zamówienie można dokonać w siedzibie firmy. Jeśli jesteś w innym regionie, możesz zapłacić za zamówienie bezpośrednio za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

  1. Rozliczenie bezgotówkowe:
  • Menedżer wysyła fakturę do zapłaty, którą należy zapłacić w ciągu 1-3 dni.

  • W przypadku osób fizycznych środki pieniężne można przelać za pośrednictwem dowolnego oddziału bankowego. Należy pamiętać, że przy przekazywaniu środków bank może pobierać prowizję zgodnie z jego taryfami. W celu dokonania płatności należy podać numer faktury zamówienia. Po otrzymaniu środków nasz menedżer Cię zawiadomi.

Jak złożyć i otrzymać zamówienie przez telefon lub e-mail

Zadzwoń pod numer +48(81) 884-70-71 lub napisz do nas na e-mail

Poinformuj menedżera o swoich danych osobowych i nazwach towarów do zamówienia

Uzgodnij sposób płatności i dostawy zamówienia

Zapłać za wybrany towar

Odbierz zamówienie w wygodny sposób


Zadzwoń pod numer +48(81) 884-70-71 lub napisz do nas na e-mail


Poinformuj menedżera o swoich danych osobowych i nazwach towarów do zamówienia


Uzgodnij sposób płatności i dostawy zamówienia


Zapłać za wybrany towar


Odbierz zamówienie w wygodny sposób


Zadzwoń pod numer +48(81) 884-70-71 lub napisz do nas na e-mail


Poinformuj menedżera o swoich danych osobowych i nazwach towarów do zamówienia


Uzgodnij sposób płatności i dostawy zamówienia


Zapłać za wybrany towar


Odbierz zamówienie w wygodny sposób

Dostawa towaru

  • Dla osób fizycznych dostawy w regiony dokonuje każda firma kurierska. Koszty wysyłki towaru ponosi kupujący.

  • W przypadku osób prawnych przy dokonywaniu dostawy potrzebne jest pełnomocnictwo do odbioru towaru.

Zwrot towaru

  • Zwrot towaru przewidziany jest w terminie 14 dni od daty sprzedaży, jeżeli wygląd i właściwości użytkowe zostały zachowane.

  • Jeśli towar był nienależnej jakości, można go zwrócić w terminie ważności ustalonym przez producenta.

  • W przypadku klientów z regionów proces zwrotu towarów jest negocjowany osobno z menedżerem. Środki zostaną zwrócone w ciągu 5 dni od zwrotu towaru do magazynu firmy.